Zajęcia na terenie szkoły od 25.05.2020 r.

Polecany

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Gniewie, po konsultacjach z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew, przedstawia harmonogram prowadzenia zajęć na terenie szkoły.

 • Od dnia 18.05.2020 r. rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne.
 • Od dnia 25.05.2020 r. rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo wychowawcze
  w godz. 8:00 – 15:00 dla uczniów klas 1-3.
 • Od dnia 26.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas ósmych.
 • W zajęciach na terenie szkoły mogą uczestniczyć uczniowie, którzy zostali wcześniej zgłoszeni i dostarczą wymagane dokumenty (dokumenty zostały przesłane do rodziców przez dziennik elektroniczny):
  • Oświadczenie rodzica o zdrowiu dziecka,
  • Zgoda na pomiar temperatury ciała.
 • Szkoła nie organizuje dożywiania.

Pobierz:

Harmonogram zajęć na terenie szkoły

 

UWAGA – KONKURS!!!

Zaraz zaczynamy długi majowy weekend. W tym roku Majówka będzie zdecydowanie inna niż wcześniejsze, ale jedno co się nie zmieni to będziemy mieli więcej wolnego czasu w tych dniach i w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie pt. „Bajka pomagajka”. Głównym celem konkursu jest stworzenie bajki terapeutycznej, która będzie pomagała jej odbiorcom, głównie dzieciom poradzić sobie z lękiem, stresem, niepewnością i izolacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Najważniejszym warunkiem żeby móc brać udział w konkursie są oczywiście chęci, ale też to żeby bajka miała pozytywne zakończenie! Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: dla klas 1-3 oraz klas 4-8. Forma bajki jest dowolna, może to być wypowiedź tekstowa, obrazek z krótkim tekstem lub forma komiksu. Na prace czekamy do 22.05.2020 r.

Gotową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy: pedagog@sp1gniew.pl, pracę można wysłać również za pomocą telefonu robiąc zdjęcie i dodając jako załącznik w wiadomości e-mail. Ogłoszenie wyników będzie na stronie naszej szkoły, a nagrody przyznane zostaną po powrocie do szkoły.

Czekamy z niecierpliwością na Wasze dzieła!                                                

Pozdrawiamy

Barbara Gacek-Pek i Małgorzata Śmigerska

Drodzy uczniowie.

Pomimo zaistniałej sytuacji cały czas pracujemy dla Was. Wdrażamy innowacyjne metody zdalnego nauczania, spotkania online, a teraz uruchamiamy e-bibliotekę. Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem naszej biblioteki.

Więcej informacji u p. Katarzyny Zabrockiej

Oferty edukacyjne

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie klas ósmych!
Przesyłam Wam oferty edukacyjne na rok szkolny 2020/2021.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie
I LO w Kwidzynie

Oferta edukacyjna powiatu tczewskiego

Proszę, zapoznajcie się z informatorami powyższych placówek, jeśli potrzebujecie wsparcia, pomocy zapraszam do kontaktu ze mną poprzez platformę edukacyjną Microsoft Teams.

Maja Bobek

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że dnia 16.04.2020 roku zostało przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew pismo w sprawie wyników rekrutacji do klas pierwszych naszej szkoły. Ponadto informujemy, że obecnie liczba kandydatów należących do naszego obwodu wynosi 27 osób, co w myśl rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2017 , poz. 649, z póż. zm.) obliguje dyrektora szkoły do utworzenia drugiego oddziału klasy pierwszej oraz rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej.

W związku z powyższym wszystkie dzieci, które złożyły dokumenty do klasy pierwszej zostały przyjęte.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Prosimy wszystkich rodziców, którzy chcą jeszcze zapisać swoje dziecko do naszej szkoły o złożenie odpowiednich dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

dyrektor szkoły: 509664680

wicedyrektor szkoły: 663732886

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz wsparcie.

Dyrektor szkoły

Mirosław Narloch

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych lista przyjętych uczniów do pierwszej klasy zostanie opublikowana po Świętach Wielkanocnych, tj. 14.04.2020 r.

Dyrekcja szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/21

W terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2020 r. prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej. Proszę o przesłanie informacji mailem na adres spgniew@gniew.pl  lub potwierdzić telefonicznie pod numerem 58 535 22 09 lub 58 535 25 50. Lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona do 10 kwietnia 2020 roku.

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia ucznia

Przebieg zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQHL8mANzQViJh1FfWGoisVHSBjrOPmPyGtHH4p0sov1IlbYTneDrodzy Rodzice!

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. nasza szkoła wprowadza systematyczne nauczanie na odległość od 25.03.2020 roku według następujących wytycznych:

 1. Podstawowym narzędziem komunikacji w nauczaniu online jest e-dziennik i szkolna platforma edukacyjna.
 2. Ze względu na możliwość korzystania za pomocą komputera, tabletu i telefonu – podstawowym narzędziem nauczania online jest Teams Office 365( szkolna platforma edukacyjna) , na którym wszyscy nauczyciele i uczniowie mają założone konto. Moduł Teams “Zadania” pozwala m. in. na przesyłanie plików dźwiękowych lub zdjęć prac dzieci bezpośrednio do „Plików” i na chat klasowy.
  Z nauczycielem można uzgodnić także ewentualne przesyłanie prac na jego adres e-mail oraz wymianę informacji – w formie tekstowej – za pomocą dziennika elektronicznego.
 3. Nauczyciel dodatkowo może wykorzystywać inne platformy edukacyjne, np. do testowania / sprawdzania wiedzy, jeżeli uczniowie mają do nich dostęp z komputera, tabletu i telefonu (trzeba w tym przypadku uzyskać potwierdzenie od wszystkich uczniów / rodziców, że mają taką możliwość).
 4. Dzieci mają możliwość wykonania zadania online po terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 5. Materiały do danej lekcji, publikowane dla ucznia będą dostępne od momentu rozpoczęcia się lekcji wg szkolnego planu lekcji (mogą być udostępnione wcześniej, ale nie później).
 6. W ciągu tygodnia – z danego przedmiotu – uczeń otrzymuje maksymalnie jedno zadanie podlegające ocenie.
 7. Nauczyciele będą uwzględniali zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń PPP.
 8. Ze względu na zaistniałą sytuację ograniczamy nauczanie (w tym ocenianie) do realizacji podstawy programowej danego przedmiotu.
 9. Postępy ucznia, tak jak dotychczas, monitorowane są za pomocą e-dziennika.
 10. W przypadku, gdy nauczyciel organizuje spotkanie online, nie jest wymagana obecność dziecka, jeśli nie ma ono takich możliwości technicznych.
 11. Do 31 marca potrwa „okres próbny” dla uczniów, przeznaczony na wdrożenie do posługiwania się nową technologią.
 12. W razie konieczności nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji. Konsultacje z nimi będą się odbywały za pomocą spotkania online Teams lub korespondencji przez e-dziennik.
 13. Wszelkie szczególne przypadki i problemy prosimy zgłaszać do wychowawców.
 14. W trosce o bezpieczeństwo w sieci prosimy o kontrolowanie z jakich serwisów Wasze dziecko korzysta.

Dziękujemy Rodzicom za dotychczasową współpracę w tym trudnym czasie i prosimy o dalsze wspieranie dzieci w realizacji nauki na odległość.

                                                                                 Mirosław Narloch

                                                                                   dyrektor szkoły