Zajęcia na terenie szkoły od 25.05.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Gniewie, po konsultacjach z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew, przedstawia harmonogram prowadzenia zajęć na terenie szkoły.

  • Od dnia 18.05.2020 r. rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne.
  • Od dnia 25.05.2020 r. rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo wychowawcze
    w godz. 8:00 – 15:00 dla uczniów klas 1-3.
  • Od dnia 26.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas ósmych.
  • Od dnia 01.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dla pozostałych uczniów naszej szkoły. Spotkania nauczycieli z uczniami będą umawiane indywidualnie.
  • W zajęciach na terenie szkoły mogą uczestniczyć uczniowie, którzy zostali wcześniej zgłoszeni i dostarczą wymagane dokumenty 
  • Szkoła nie organizuje dożywiania.

Pobierz:

Harmonogram zajęć na terenie szkoły

 

UWAGA – KONKURS!!!

Zaraz zaczynamy długi majowy weekend. W tym roku Majówka będzie zdecydowanie inna niż wcześniejsze, ale jedno co się nie zmieni to będziemy mieli więcej wolnego czasu w tych dniach i w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie pt. „Bajka pomagajka”. Głównym celem konkursu jest stworzenie bajki terapeutycznej, która będzie pomagała jej odbiorcom, głównie dzieciom poradzić sobie z lękiem, stresem, niepewnością i izolacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Najważniejszym warunkiem żeby móc brać udział w konkursie są oczywiście chęci, ale też to żeby bajka miała pozytywne zakończenie! Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: dla klas 1-3 oraz klas 4-8. Forma bajki jest dowolna, może to być wypowiedź tekstowa, obrazek z krótkim tekstem lub forma komiksu. Na prace czekamy do 22.05.2020 r.

Gotową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy: pedagog@sp1gniew.pl, pracę można wysłać również za pomocą telefonu robiąc zdjęcie i dodając jako załącznik w wiadomości e-mail. Ogłoszenie wyników będzie na stronie naszej szkoły, a nagrody przyznane zostaną po powrocie do szkoły.

Czekamy z niecierpliwością na Wasze dzieła!                                                

Pozdrawiamy

Barbara Gacek-Pek i Małgorzata Śmigerska

Drodzy uczniowie.

Pomimo zaistniałej sytuacji cały czas pracujemy dla Was. Wdrażamy innowacyjne metody zdalnego nauczania, spotkania online, a teraz uruchamiamy e-bibliotekę. Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem naszej biblioteki.

Więcej informacji u p. Katarzyny Zabrockiej

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że dnia 16.04.2020 roku zostało przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew pismo w sprawie wyników rekrutacji do klas pierwszych naszej szkoły. Ponadto informujemy, że obecnie liczba kandydatów należących do naszego obwodu wynosi 27 osób, co w myśl rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2017 , poz. 649, z póż. zm.) obliguje dyrektora szkoły do utworzenia drugiego oddziału klasy pierwszej oraz rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej.

W związku z powyższym wszystkie dzieci, które złożyły dokumenty do klasy pierwszej zostały przyjęte.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Prosimy wszystkich rodziców, którzy chcą jeszcze zapisać swoje dziecko do naszej szkoły o złożenie odpowiednich dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

dyrektor szkoły: 509664680

wicedyrektor szkoły: 663732886

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz wsparcie.

Dyrektor szkoły

Mirosław Narloch

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych lista przyjętych uczniów do pierwszej klasy zostanie opublikowana po Świętach Wielkanocnych, tj. 14.04.2020 r.

Dyrekcja szkoły