Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że dnia 16.04.2020 roku zostało przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew pismo w sprawie wyników rekrutacji do klas pierwszych naszej szkoły. Ponadto informujemy, że obecnie liczba kandydatów należących do naszego obwodu wynosi 27 osób, co w myśl rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2017 , poz. 649, z póż. zm.) obliguje dyrektora szkoły do utworzenia drugiego oddziału klasy pierwszej oraz rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej.

W związku z powyższym wszystkie dzieci, które złożyły dokumenty do klasy pierwszej zostały przyjęte.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Prosimy wszystkich rodziców, którzy chcą jeszcze zapisać swoje dziecko do naszej szkoły o złożenie odpowiednich dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

dyrektor szkoły: 509664680

wicedyrektor szkoły: 663732886

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz wsparcie.

Dyrektor szkoły

Mirosław Narloch

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych lista przyjętych uczniów do pierwszej klasy zostanie opublikowana po Świętach Wielkanocnych, tj. 14.04.2020 r.

Dyrekcja szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/21

W terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2020 r. prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej. Proszę o przesłanie informacji mailem na adres spgniew@gniew.pl  lub potwierdzić telefonicznie pod numerem 58 535 22 09 lub 58 535 25 50. Lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona do 10 kwietnia 2020 roku.

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia ucznia

WAŻNE

W zwZnalezione obrazy dla zapytania: drodzy rodziceązku z zaistniałą sytuacją informujemy, że w okresie 16-25.03.2020 r. szkoła zostaje zamknięta. Wszelka korespondencja będzie odbywała się za pomocą skrzynki podawczej, dotyczy to również dokumentów rekrutacyjnych do klasy pierwszej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zamontowano na drzwiach dzwonek, który służy do kontaktów w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim kontakcie telefonicznym na wskazane numery.

Telefony szkoły: 58 535 22 09; 58 535 25 50

mail szkoły: spgniew@gniew.pl; sekretariat@sp1gniew.pl

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie  zakończył się pierwszy etap rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej.

Dnia 2 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w sekretariacie szkoły wywieszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej proszeni są o wypełnienie POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA i dostarczenie go do sekretariatu szkoły do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Pobierz:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I – pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I – doc

Rekrutacja do szkoły

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im.  Jana III Sobieskiego w Gniewie

w roku szkolnym 2019/2020

————————————————————————–

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie informuje,  że  od dnia 25 lutego do 25 marca 2019 r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów do klasy pierwszej.

Zgłoszenia i wnioski można odebrać w sekretariacie w godz. od 8.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej naszej szkoły (www.sp1gniew.pl).

                                                  Serdecznie zapraszam

                                                 Dyrektor

                                                   Mirosław Narloch

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).
  2. Wniosek do szkoły (dot. dzieci spoza obwodu szkoły).