Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

WAŻNE  INFORMACJE

01.09.2020 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  • 9.00 – klasy I – IV ( boisko sportowe )
  • 10.00 – klasy V – VIII ( boisko szkolne )
  • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie z wychowawcą/opiekunem w salach lekcyjnych

Czytaj dalej

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

25.06.2020 r. (czwartek)

9.00 – 11.00  uroczysty apel kończący rok szkolny w klasach VIII (hala GOSiR-u)

17:00 – Msza Święta w kościele parafialnym

Klasy ósme odbierają świadectwa w sali numer 2 dnia 26.06.2020 r.
klasa 8a od godziny 8:00 do 9:00
klasa 8b od godziny 9:00 do 10:00

26.06.2020 r.  (piątek)

8.00 – 12.00 – spotkania z wychowawcami w klasach I – VII (boisko sportowe i szkolne, w przypadku niesprzyjających  warunków pogodowych – sala gimnastyczna), wg. harmonogramu:

8.00 – 8.25                – klasa: I a,  I b
8.30 – 8.55                – klasa: II a,  II b
9.00 – 9.25                – klasa: III a,  III b
9.30 – 9.55                – klasa: IV a,  IV b,  V a
10.00 – 10.25            – klasa: V b,  Vc,  V d
10.30 – 10.55            – klasa: VI a,  VI b,  VI c
11.00 – 11.25            – klasa: VI d,  VII c
11.30 – 11.55            – klasa: VII a,  VII b

Egzamin ósmoklasisty – organizacja

1. W dniach egzaminacyjnych tj. 16-18.06.2020 r. uczniowie gromadzą się przed szkołą o godzinie 8.15 lub o czasie przyjazdu dowozów szkolnych, zachowując odstępy co najmniej 1,5 m.

2. Uczniowie na placu przyszkolnym mają zasłonięte usta i nos.

3. Uczniowie na teren szkoły wnoszą tylko materiały piśmiennicze, legitymację szkolną, wodę do picia w butelce do 500 ml.

3. Wchodzenie uczniów do szkoły odbywa się pojedynczo przy zachowaniu norm sanitarnych obowiązujących w szkole:

  • Uczeń wchodzący do szkoły przedkłada osobom wpuszczającym n/w dokumenty:     – oświadczenie rodzica o zdrowiu dziecka                                                                 – zgodę na pomiar temperatury ciała
  • Uczniowie, którzy uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielami i już złożyli dokumenty nie muszą ponownie ich składać.
  • Przy wejściu do szkoły uczniowie mają zakryte usta i nos, dezynfekują ręce oraz kierują się do przypisanych im sal egzaminacyjnych.
  • Przy sali egzaminacyjnej uczniowi zostanie wylosowany numerek ławki.
  • Uczeń okazuje legitymację szkolną i może zostać poproszony przez członka zespołu egzaminacyjnego o chwilowe odsłonięcie twarzy, celem identyfikacji.
  • Po tych czynnościach uczeń zajmuje wylosowane miejsce egzaminacyjne i może zdjąć ochronną maseczkę.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie kierują się bezpośrednio do wyjścia z budynku, zachowując odstępy co najmniej 1,5 m., mając zasłonięte usta i nos.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi ws. organizacji egzaminu ósmoklasisty:

Harmonogram egzaminu

Informacja o sposobie organizacji egzaminu ósmoklasisty

WAŻNE – ZOBACZ JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS EGZAMINU

„Bajka Pomagajka”

Dzisiaj chciałybyśmy zaprezentować kolejną pracę konkursową na „Bajkę Pomagajkę”, której autorką jest Zuzanna Myszkier, uczennica kl. Va. Mamy nadzieję, że podczas czytania tej bajki, przeniesiecie się chociaż na chwilę w lepszą rzeczywistość. Miłego czytania.

Gacek-Pek, M. Śmigerska

Czytaj dalej