Rekrutacja do szkoły

Polecany

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im.  Jana III Sobieskiego w Gniewie

w roku szkolnym 2019/2020

————————————————————————–

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie informuje,  że  od dnia 25 lutego do 25 marca 2019 r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów do klasy pierwszej.

Zgłoszenia i wnioski można odebrać w sekretariacie w godz. od 8.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej naszej szkoły (www.sp1gniew.pl).

                                                  Serdecznie zapraszam

                                                 Dyrektor

                                                   Mirosław Narloch

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).
  2. Wniosek do szkoły (dot. dzieci spoza obwodu szkoły).

Teraz możesz oddać 1%

Polecany

Fotorelacja z prac remontowych

Szanowni Państwo informuję, że projekt „zaadaptuj klasę na króla” nabiera tempa i jest bardzo dobrze przyjęty przez naszych partnerów. Ruszyły pierwsze prace w szkole. Rozpoczęliśmy w połowie listopada od wymiany drzwi na dolnym korytarzu. Obecnie pracujemy nad wymianą sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej na I piętrze oraz pracach tynkarsko -malarskich. W ramach projektu „zaadoptuj klasę na króla” szkoła podpisała porozumienie z firmą Inwest-Kom z Gniewa o kapitalny remont korytarzy szkolnych na parterze oraz I piętrze wraz z wymianą stolarki drzwiowej. W ramach wspomnianego projektu w styczniu zostaną podpisane porozumienia z innymi partnerami na prace remontowe, o których będziemy informowali na bieżąco. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z prowadzonych prac. Zachęcamy wszystkich do współpracy w zakresie wielkiego remontu „JEDYNKI”

Czytaj dalej

Poszukiwany nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie pilnie poszukuje

nauczyciela języka angielskiego.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Forma zatrudnienia : Umowa na zastępstwo

Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z dyrekcją szkoły.

Remonty i szkoła w chmurze.

Po dwóch miesiącach roku szkolnego kilka słów na temat postępu prac remontowych.

  • Stworzyliśmy w szkole pomieszczenie na serwerownię, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt sieciowy i sukcesywnie będą podłączane kolejne sale lekcyjne. Serwerownia pozwoli nam w 2019 roku zmienić salę komputerową w pracownię terminalową.
  • Stworzono serwer kopii zapasowych baz danych, co pozwoliło na zabezpieczenie programów księgowo-kadrowych oraz przyspieszyło wymianę plików.
  • Rozprowadziliśmy nową sieć internetową na I piętrze budynku.
  • Zainstalowany został serwer plików NAS ( Chmura plików). Serwer umożliwia dostęp do zasobów w sieci LAN oraz przez internet. Każdy nauczyciel będzie posiadał swoje pliki, które może wykorzystywać na lekcji, a przygotowywać je w domu. Poza tym nastąpi elektroniczny obieg dokumentów oraz wspólna praca nad dokumentacją szkoły online.
  • Do końca roku 2018 zaplanowano wymianę dziesięciu drzwi – cały dolny korytarz
  • Rozpoczęto kapitalny remont klasy nr 10. W klasie zostanie stworzona pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna.
  • Zakupiono nowoczesny estradowy sprzęt nagłaśniający o dużej mocy wraz z konsolą sterującą. Po raz pierwszy sprzęt zostanie użyty na akademii z okazji 11 listopada.
  • Planujemy do końca 2018 roku rozpocząć szereg innych prac remontowych w ramach programu ” Zaadoptuj klasę na króla”. W tym miejscu dziękujemy wszystkim za zainteresowanie programem. Przed nami „Wielki Remont Jedynki

Czytaj dalej

„Zaadaptuj klasę dla króla”

Polecany

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie ogłasza projekt remontu szkoły pt: „Zaadaptuj klasę dla króla” . Adresatami projektu są podmioty, które mają chęci i możliwości w realizacji wielkiego remontu JEDYNKI.

Każdy podmiot, który przeprowadzi remont wybranej klasy będzie mógł wybrać nazwę króla dla którego zaadoptowano salę oraz umieścić swoje LOGO przy wejściu do pomieszczenia.

W ramach projektu szkoła zobowiązuje się umieścić baner reklamowy firmy na swojej stronie internetowej oraz na ścianie sponsorów w nowowybudowanej części szkoły i nadać wykonawcy tytuł Przyjaciela Szkoły, potwierdzony stosownym dokumentem. Szkoła także wyposaży pomieszczenie w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt audio-wizualny.

Pamiętaj, że szkołę tworzą ludzie dobrego serca.

Zapraszamy, pomóż nam.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u dyrektora szkoły Mirosława Narlocha , tel. 509 664 680 , e-mail: dyrektor@sp1gniew.pl

Dziękujemy. Razem łatwiej!