Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że dnia 16.04.2020 roku zostało przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew pismo w sprawie wyników rekrutacji do klas pierwszych naszej szkoły. Ponadto informujemy, że obecnie liczba kandydatów należących do naszego obwodu wynosi 27 osób, co w myśl rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2017 , poz. 649, z póż. zm.) obliguje dyrektora szkoły do utworzenia drugiego oddziału klasy pierwszej oraz rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej.

W związku z powyższym wszystkie dzieci, które złożyły dokumenty do klasy pierwszej zostały przyjęte.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Prosimy wszystkich rodziców, którzy chcą jeszcze zapisać swoje dziecko do naszej szkoły o złożenie odpowiednich dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

dyrektor szkoły: 509664680

wicedyrektor szkoły: 663732886

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz wsparcie.

Dyrektor szkoły

Mirosław Narloch