Zajęcia na terenie szkoły od 25.05.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Gniewie, po konsultacjach z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew, przedstawia harmonogram prowadzenia zajęć na terenie szkoły.

  • Od dnia 18.05.2020 r. rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne.
  • Od dnia 25.05.2020 r. rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo wychowawcze
    w godz. 8:00 – 15:00 dla uczniów klas 1-3.
  • Od dnia 26.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klas ósmych.
  • Od dnia 01.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje dla pozostałych uczniów naszej szkoły. Spotkania nauczycieli z uczniami będą umawiane indywidualnie.
  • W zajęciach na terenie szkoły mogą uczestniczyć uczniowie, którzy zostali wcześniej zgłoszeni i dostarczą wymagane dokumenty 
  • Szkoła nie organizuje dożywiania.

Pobierz:

Harmonogram zajęć na terenie szkoły