Poszukiwany nauczyciel

Polecany

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie pilnie poszukuje

nauczyciela języka angielskiego.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Forma zatrudnienia : Umowa na zastępstwo

Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z dyrekcją szkoły.

„Zaadaptuj klasę dla króla”

Polecany

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie ogłasza projekt remontu szkoły pt: „Zaadaptuj klasę dla króla” . Adresatami projektu są podmioty, które mają chęci i możliwości w realizacji wielkiego remontu JEDYNKI.

Każdy podmiot, który przeprowadzi remont wybranej klasy będzie mógł wybrać nazwę króla dla którego zaadoptowano salę oraz umieścić swoje LOGO przy wejściu do pomieszczenia.

W ramach projektu szkoła zobowiązuje się umieścić baner reklamowy firmy na swojej stronie internetowej oraz na ścianie sponsorów w nowowybudowanej części szkoły i nadać wykonawcy tytuł Przyjaciela Szkoły, potwierdzony stosownym dokumentem. Szkoła także wyposaży pomieszczenie w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt audio-wizualny.

Pamiętaj, że szkołę tworzą ludzie dobrego serca.

Zapraszamy, pomóż nam.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u dyrektora szkoły Mirosława Narlocha , tel. 509 664 680 , e-mail: dyrektor@sp1gniew.pl

Dziękujemy. Razem łatwiej!

 

Bezpieczeństwo jest najważniejsze!!!

Ewakuacja jest działaniem polegającym na zorganizowanym  przemieszczaniu ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Zagrożenie wystąpiło 7 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie – było spowodowane zadymieniem w kuchni. O godzinie 10.00 powiadomiono Straż Pożarną, która niezwłocznie przybyła na miejsce zagrożenia i logistycznie kierowała akcją wyprowadzenia    z budynku około 300 uczniów.

Ewakuacja tego dnia okazała się tylko próbą, jednakże przebiegła bardzo sprawnie z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

M. Fandrejewska

Kiedy myślę Polska…

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Szkoły Podstawowej numer 1 w Gniewie mieli możliwość wykazania się w Konkursie Literackim, którego celem było napisanie wiersza pod tytułem „Kiedy myślę Polska…” Prace były podzielone na dwie kategorie wiekowe: klasy IV – V i VI – VII. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów naszej szkoły. Jury konkursowe dokonało oceny otrzymanych prac i postanowiło przyznać po trzy nagrody w każdej kategorii. Spośród uczniów klas IV – V pierwsze miejsce uzyskał Piotr Langowski z V B, II miejsce Wiktoria Czaja z VA i III lokatę uzyskała Klaudia Głowińska również z VA. W kategorii klas VI – VII pierwsze miejsce wywalczyła Marta Schramka z klasy VI C, druga nagroda powędrowała do Kacpra Narlocha z VIA, trzecim laureatem została Zofia Kopp-Ostrowska, która jest uczennicą klasy VII A, autorką wielu wierszy i poetką, która wydała już swój tomik wierszy w oprawie książkowej. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się, że konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, że młodzież chwyta za pióra i przelewa swoje myśli na papier.

M. Jeleniewska

T. Borecka

Kocham Cię Ojczyzno

Tegoroczne, 134 urodziny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie wpisały się w uroczyste obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. Ten wyjątkowy jubileusz obchodzono w piątkowe popołudnie, 9 listopada 2018 roku. Zebranych gości powitali: Dyrektor Szkoły, Pan Mirosław Narloch, Pani Wicedyrektor Mirosława Fandrejewska oraz Prezes Fundacji im. Jana III Sobieskiego Joanna Kaczmarek. Odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”. Nie zabrakło także świąteczno-urodzinowego tortu.  Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.

Czytaj dalej

Świetlica- nasze przygotowania do Święta Niepodległości

W ubiegłym tygodniu zajęcia w Naszej szkolnej świetlicy skupione były wokół 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Robiliśmy biało- czerwone flagi, rysowaliśmy, za co kochamy Polskę, ale najwięcej czasu poświęciliśmy na zrobienie ponad 150 kotylionów.

Teatr to wspaniały, pełen magii świat, w którym niemożliwe staje się prawdą ….

Dnia 6 listopada 2018r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce do Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Wizyta w teatrze była dla pierwszoklasistów dużym przeżyciem. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Zatruta studnia”. Okazało się, że jest to fantastyczna opowieść o miłości, przyjaźni, dobroci i dążeniu do wyznaczonych celów.

Aktorzy i młoda publiczność spisali się na medal. Przedstawienie bardzo nam się podobało!

  Joanna Kaczmarek

  Katarzyna Zabrocka

Galeria zdjęć – kliknij

Kiedy myślę Polska …

Patriotyzm można wyrażać na różne sposoby. Młodzi obywatele naszego miasta miłość do ojczyzny wyśpiewali w piosence. Dnia 29 października 2018 r. w  naszej szkole odbył się konkurs Karaoke Pieśni Patriotycznej. Szanowne jury w osobach: Cz. Gładykowski, K. Machlus, K. Bałdowski i H. Pietrusińska oceniało młodych uczestników. Wyodrębniono 2 grupy wiekowe klasy I-III oraz IV-VII. W kategorii zespoły wokalne, dwa równorzędne pierwsze miejsca przyznano dwóm zespołom, reprezentowanym przez Karolinę Zabrocką, Martę Górską i Agnieszkę Hinz i drugiemu, w którym zaprezentowały się: Joanna  Szarafin, Majka Jasińska i Ola Połomska.

Czytaj dalej

Montaż słowno – muzyczny „Sto lat Polsko”

W dniach 07 i 08 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, uroczyście obchodzono 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W pięknie udekorowanej w barwy narodowe sali gimnastycznej, członkowie kółka teatralnego, działającego przy naszej szkole, przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „ STO LAT POLSKO”.
Odbiorcami przedstawienia byli uczniowie, nauczyciele, zaproszeni Goście oraz Rodzice.
Głównym celem uroczystości było kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, zapoznanie z historią naszego kraju oraz rozwijanie przynależności i dumy narodowej.

Czytaj dalej