Warsztaty w Zamku

14 grudnia uczniowie klas I – III  uczestniczyli w cudownych warsztatach świątecznych zorganizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (odział w Gniewie). W trakcie zajęć robili stroiki, kartki świąteczne, ozdabiali pierniki i skarpety na prezenty. 
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej