Innowacja pedagogiczna – Czytam, bo lubię.

Kolejny już raz uczniowie siódmych klas prezentowali książki, które przeczytali jako lekturę nadobowiązkową. Tym razem dominował gatunek przygodowy, podróżniczy i detektywistyczny. Zgromadzeni w sali 25 uczniowie klas siódmych mieli okazję zapoznać się z nowymi pozycjami, zadawać pytania a przede wszystkim poznać nowe, nieznane książki. Uczestnicy innowacji przygotowali się celująco. Oprócz rzetelnej wiedzy przekazywanej ustnie, dominowały również prezentacje, które ożywiły wypowiedzi.

Publiczność z wielką uwagą wysłuchała przygotowanych treści. Uczniowie czynnie  uczestniczyli w debacie – zadawali pytania, słuchali  i oglądali przygotowany materiał. Takie lekcje pokazują, że młodzież czyta i z radością dzieli się czytelniczymi wrażeniami.

D. Narloch, K. Cieszyńska