Przebieg zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQHL8mANzQViJh1FfWGoisVHSBjrOPmPyGtHH4p0sov1IlbYTneDrodzy Rodzice!

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. nasza szkoła wprowadza systematyczne nauczanie na odległość od 25.03.2020 roku według następujących wytycznych:

 1. Podstawowym narzędziem komunikacji w nauczaniu online jest e-dziennik i szkolna platforma edukacyjna.
 2. Ze względu na możliwość korzystania za pomocą komputera, tabletu i telefonu – podstawowym narzędziem nauczania online jest Teams Office 365( szkolna platforma edukacyjna) , na którym wszyscy nauczyciele i uczniowie mają założone konto. Moduł Teams “Zadania” pozwala m. in. na przesyłanie plików dźwiękowych lub zdjęć prac dzieci bezpośrednio do „Plików” i na chat klasowy.
  Z nauczycielem można uzgodnić także ewentualne przesyłanie prac na jego adres e-mail oraz wymianę informacji – w formie tekstowej – za pomocą dziennika elektronicznego.
 3. Nauczyciel dodatkowo może wykorzystywać inne platformy edukacyjne, np. do testowania / sprawdzania wiedzy, jeżeli uczniowie mają do nich dostęp z komputera, tabletu i telefonu (trzeba w tym przypadku uzyskać potwierdzenie od wszystkich uczniów / rodziców, że mają taką możliwość).
 4. Dzieci mają możliwość wykonania zadania online po terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 5. Materiały do danej lekcji, publikowane dla ucznia będą dostępne od momentu rozpoczęcia się lekcji wg szkolnego planu lekcji (mogą być udostępnione wcześniej, ale nie później).
 6. W ciągu tygodnia – z danego przedmiotu – uczeń otrzymuje maksymalnie jedno zadanie podlegające ocenie.
 7. Nauczyciele będą uwzględniali zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń PPP.
 8. Ze względu na zaistniałą sytuację ograniczamy nauczanie (w tym ocenianie) do realizacji podstawy programowej danego przedmiotu.
 9. Postępy ucznia, tak jak dotychczas, monitorowane są za pomocą e-dziennika.
 10. W przypadku, gdy nauczyciel organizuje spotkanie online, nie jest wymagana obecność dziecka, jeśli nie ma ono takich możliwości technicznych.
 11. Do 31 marca potrwa „okres próbny” dla uczniów, przeznaczony na wdrożenie do posługiwania się nową technologią.
 12. W razie konieczności nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji. Konsultacje z nimi będą się odbywały za pomocą spotkania online Teams lub korespondencji przez e-dziennik.
 13. Wszelkie szczególne przypadki i problemy prosimy zgłaszać do wychowawców.
 14. W trosce o bezpieczeństwo w sieci prosimy o kontrolowanie z jakich serwisów Wasze dziecko korzysta.

Dziękujemy Rodzicom za dotychczasową współpracę w tym trudnym czasie i prosimy o dalsze wspieranie dzieci w realizacji nauki na odległość.

                                                                                 Mirosław Narloch

                                                                                   dyrektor szkoły