WAŻNE

W zwZnalezione obrazy dla zapytania: drodzy rodziceązku z zaistniałą sytuacją informujemy, że w okresie 16-25.03.2020 r. szkoła zostaje zamknięta. Wszelka korespondencja będzie odbywała się za pomocą skrzynki podawczej, dotyczy to również dokumentów rekrutacyjnych do klasy pierwszej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zamontowano na drzwiach dzwonek, który służy do kontaktów w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim kontakcie telefonicznym na wskazane numery.

Telefony szkoły: 58 535 22 09; 58 535 25 50

mail szkoły: spgniew@gniew.pl; sekretariat@sp1gniew.pl