Konsultacje dla uczniów klas VIII

Szanowni Rodzice,

Pragnie poinformować, że od 08.02.2021 roku w trybie stacjonarnym będą odbywały się konsultacje: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego –  przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.

                           Klasa

Godzina

VIII A

Środa

VIII B 

Poniedziałek               

VIII C

Wtorek

8.00 – 9.00 Język polski

K. Cieszyńska

Język polski

M. Jeleniewska

Matematyka

B. Koszowska

9.10 – 10.10 Matematyka

B. Koszowska

Matematyka

B. Koszowska

Język polski

K. Cieszyńska

10.20 – 11.00 Język angielski

A. Dłużewska

Język angielski

J. Balbusa

Język angielski

J. Balbusa

Uwaga – Zajęcia będą odbywały się w sali 25. Między zajęciami uwzględniono przerwy 10 minutowe.

Proszę Rodziców o potwierdzenie udziału swojego dziecka w/w wymienionych zajęciach poprzez wypełnienie deklaracji, która zostanie umieszczona w dzienniku elektronicznym. Pragnę zaznaczyć, że deklaracja jest dobrowolna. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach córki/syna jest wiążące i staje się obowiązkiem dla ucznia.

Mirosław Narloch