Szanowni Rodzice

Pragnę poinformować, iż zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji Narodowej – Przemysława Czarnka z dnia 4 listopada 2020 roku, nauka w szkołach zarówno w klasach I – VIII, będzie odbywała się w trybie zdalnym. Szacowany czas tego trybu rozpocznie się od 9 listopada i potrwa co najmniej do 29 listopada 2020 r. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym, po uprzednim zaplanowaniu w dzienniku lekcyjnym.

W przypadku uczniów klas I – III, których rodzice lub opiekunowie prawni realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w szkole będzie prowadzona działalność opiekuńcza na wniosek w/w osób.

                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                    Mirosław Narloch