„Koncert dla Mamy i Taty”

W poniedziałek 27 maja 2019 r. po południu członkowie kółka teatralnego działającego przy SP Nr1 w Gniewie, wystąpili z przedstawieniem „Koncert dla Mamy i Taty”, z okazji Dnia Matki  i zbliżającego się  Dnia  Ojca.
Rodzice ze wzruszeniem wysłuchali wierszy i piosenek zaprezentowanych przez swoje pociechy. Swoją obecnością zaszczycił nas również  Pan Mirosław Narloch, który wystąpił w podwójnej roli Dyrektora  i Taty. 
Z naszej strony było to podziękowanie dla Rodziców za ufność z jaką powierzyli nam swoje dzieci, za współpracę  i pomoc w realizacji przedstawień.
„Koncert dla Mamy i Taty ” był dodatkowym przedsięwzięciem zrealizowanym przez kółko teatralne  w ramach projektu ” Spotkanie z teatrem „dofinansowanym ze środków  Gminy Gniew  w ramach organizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury. 

Galeria zdjęć – kliknij

Maria Dziki  i Mariola Górska