Edukacja pro – zdrowotna „Między nami kobietkami”

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie od kilku lat uczestniczy w programie profilaktycznym z zakresu promocji zdrowia „Miedzy nami kobietkami”.         W bieżącym roku szkolnym na spotkanie z Prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji Procter&Gamble – Panią Ewą Włodarską, zostały zaproszone dziewczynki zarówno z klas piątych i szóstych. Program stanowi pomoc dydaktyczną w realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do życia w rodzinie”. W czasie prelekcja została upowszechniona wiedza o:  dojrzewaniu i zachodzących zmianach w organizmie dziewcząt, anatomii człowieka, higienie, zdrowiu oraz napięciu i lękach.

Celem programu jest przede wszystkim :

  • zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania u dziewcząt,
  • przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju,
  • zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem,
  • uświadomienie dziewczynkom, że wraz z dojrzewaniem wzrasta u nich odpowiedzialność o swoje ciało i postępowanie.

Mirosława Fandrejewska