Gniewska jedynka – w czołówce „Zdolnych z Pomorza”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, uczestniczący biorący udział w realizacji innowacji pedagogicznej „Mózg – komputerowe centrum zarządzania”, postanowili zmierzyć się z tematem konkursu III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej – „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”. Organizatorami tego niecodziennego  wydarzenia są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

            Konferencja mająca charakter interdyscyplinarny zainteresowała uczniów z „jedynki”.

Uczęszczają do klas szóstych i przede wszystkim siódmych. Interesują się biologią, chemią, matematyką i informatyką. Nauka jest dla nich pasją. Postanowili zgłosić swoje pomysły na wygłoszenie referatu lub posteru. Przesłane w marcu abstrakty, czyli krótkie streszczenia proponowanych referatów i postery, tj. plakaty naukowe, pozytywnie zostały zaopiniowane przez komisję specjalistów.

16 listopada nasi młodzi pasjonaci będą mieli okazję zaprezentować się przed szerokim audytorium w czasie wystąpień na konferencji naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej. Tematyka, z którą pragną się zmierzyć, zasługuje na słowa uznania. Poznajmy młodych twórców i zagadnienia ich fascynujące:

  • „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój mózgu w procesie uczenia się” – twórca: Kacper Narloch (klasa VI)
  • „Sny Alicji i Olka – czyli co się dzieje w naszych głowach podczas snu?” – autorzy: Alicja Ziołkowska i Aleksander Pek (klasa VII)
  • „W cztery oczy z Alzheimerem” – autorki: Zofia Szmyt, Monika Grzenda, Kinga Kawaler (klasa VII)
  • „Jak pracuje mózg osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?” – Sara Lipińska, Julia Podwalska – autorki posteru (klasa VII)

Koordynatorki innowacji pedagogicznej – Mirosława Fandrejewska i Beata Koszowska gratulują swoim podopiecznym tak zaszczytnego sukcesu. Nie poprzestajemy – dalej będziemy poszukiwać nowych wyzwań. WARTO!!!

Mirosława Fandrejewska
Beata Koszowska