SUKCES UCZNIÓW GNIEWSKIEJ JEDYNKI!!!

Uczniowie klas ósmych reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie kolejny raz osiągnęli sukces w województwie pomorskim. W dniach 22 – 24 października przystąpili do konkursu Pomorskiej Ligii Zadaniowej, realizowanej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Znaleźli się na liście 9327 osób pragnących zweryfikować swoją rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu: biologii, chemii, matematyki, kompetencji społecznych, fizyki i informatyki.  Wyniki ogłoszone 2 grudnia uwieńczają sukces: Zofii Szmyt (z chemii), Moniki Grzendy (z biologii), Aleksandra Pek (z matematyki), Alicji Ziołkowskiej (z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne) oraz Julii Podwalskiej i Mateusza Malinowskiego (z informatyki).

Szóstka naszych uczniów została zakwalifikowana przez komisję w Słupsku do II etapu  – powiatowego. Zmierzą się razem z 580 swoimi kolegami i koleżankami z innych szkół o zakwalifikowanie się do reprezentowania „gniewskiej jedynki” w województwie.  Zawalczą również o tytuł laureata lub finalisty. Nauczyciele koordynujący zmagania swoich podopiecznych liczą na kolejny sukces!

M. Fandrejewska

 

 

Załącznik: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu