PILNE INFORMACJE!

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż w związku z pozytywnym wynikiem na COVID-19 u jednego z Pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1, na podstawie opinii Stacji Epidemiologicznej w Tczewie i decyzji Organu Prowadzącego, w/w placówka wchodzi w tryb nauczania zdalnego w terminie od 20 – 23 października. Pragniemy również powiadomić, że w szkole w tym terminie nie odbywają się żadne zajęcia, tj. lekcyjne i wychowawczo – opiekuńcze. Ponadto szkoła jest zamknięta dla wszystkich osób postronnych. W przypadku ważnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu – telefon 58 535 22 09

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia.

 Dyrektor
 Mirosław Narloch