Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, iż w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 10 w Tczewie istnieje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Do placówki, która zatrudnia psychologów, psychoterapeutów i terapeutę środowiskowego, pacjenci mogą się zgłaszać bez skierowania, a świadczone usługi są całkowicie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat z wszelkim problemami natury psychologicznej oraz ich rodziców i opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym. 

B.Gacek-Pek
M.Śmigerska