Młodzi, zdolni i pracowici

Takimi przymiotnikami można opisać 8 uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym – 2018/19 postanowili rozwijać swoje pasje w ramach innowacji pedagogicznej „Mózg – komputerowe centrum zarządzania”. Pozyskaną wiedzę wykorzystali do napisania referatów i wykonanie posterów na temat „Mózg nieposkromiony.Dążenie człowieka do doskonałości”, tematu III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Komisja wyższych uczelni pozytywnie zaopiniowała podjęte przez nich tematy. Poznajmy ich:

  • uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie,
  • są uczniami klasy siódmej i ósmej,
  • fascynują ich tematy, które 16 listopada będą referować na Politechnice Gdańskiej.

Młodzi, zdolni i pracowici oraz ich prace:

  • „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój mózgu w procesie uczenia się” – twórca: Kacper Narloch ( klasa VII )
  • „Sny Alicji i Olka – czyli co się dzieje w naszych głowach podczas snu?” – autorzy: Alicja Ziołkowska i Aleksander Pek ( klasa VIII )
  • „W cztery oczy z Alzheimerem” – autorki: Zofia Szmyt, Monika Grzenda, Kinga Kawaler ( klasa VIII )
  • „Jak pracuje mózg osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?” – Sara Lipińska, Julia Podwalska – autorki posteru ( klasa VIII )

Inicjatorki innowacji pedagogicznej – Mirosława Fandrejewska i Beata Koszowska wraz ze swoimi uczniami serdecznie zapraszają 16 listopada 2019 r. do Gdańska. Program w załączniku.

Załącznik:     https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu