ZNAMY STYPENDYSTÓW PROGRAMU „WIEDZA START”

Z wielką radością  i dumą informujemy,  że stypendystami Programu „Wiedza Start” zostali w tym roku szkolnym uczniowie: Maja Romanowska (VIII c) i Cyprian Benyśkiewicz (VIII a). 
„Wiedza Start” to stypendium dla ósmoklasistów z Gminy Gniew, które stworzone zostało przez Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie. Celem programu jest wspieranie młodych, zdolnych mieszkańców naszej gminy, dla których matematyka jest pasją.
Stypendium „Wiedza Start”  jest przyznawane w formie nagrody pieniężnej pięciu uczniom z najlepszymi wynikami z egzaminu z matematyki ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Gniew.
Bardzo się cieszymy, że wśród wyróżnionych jest dwójka naszych absolwentów. Majce i Cyprianowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowej szkole! 

E. Kłos