WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, przekazuje informację o pracy szkoły w dniach 12 – 25 marca 2020 roku.

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W  szkole  12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku, 16 marca do środy – 25 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły;
  • zachęcamy dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli macie Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS;
  • przekażcie Państwo osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
  • śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora  Szkoły.

                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                   Dyrektor Szkoły Mirosław Narloch