Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie …

Zgodnie z definicją WHO: Zdrowie –  to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, tj. dobrego samopoczucia.

Data – 7 kwietnia każdego roku w kalendarzy zarezerwowana jest na Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni tego niecodziennego święta poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku obchodzony jest pod hasłem: „Budujemy bardziej sprawiedliwy i zdrowszy świat”. Celem jego jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Ta niezwykły dzień upamiętnia także rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia – WHO i ponadto jest świętem wszystkich Pracowników Służby Zdrowia. W tym roku święto ma szczególny charakter – pracownicy służby zdrowia we wszystkich krajach walczą z pandemią koronawirusa, która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia publicznego.

http://pzg.warszawa.pl/project-view/na-zdrowie-fraszki-ksiegi-trzecie/

M. Fandrejewska