Sen – prawda i mity

Babilończycy tak mocno wierzyli w sny, że w przeddzień podjęcia ważnych decyzji sypiali w świątyniach, licząc na to, że otrzymają jakąś radę. Gdy Grecy chcieli uzyskać pouczenia na temat zdrowia, sypiali w świątyniach Eskulapa, a Rzymianie – w świątyniach Serapisa. Egipcjanie natomiast spisywali księgi ze szczegółowymi wyjaśnieniami snów.

Definiując pojęcie – SEN, można podać jako spontaniczny i okresowy stan fizjologiczny ośrodkowego układu nerwowego, który cyklicznie pojawia się i przemija w rytmie dobowymi polegana zniesieniu aktywności ruchowej i  zmniejszeniu reaktywności  na bodźce. Szczegółowe wyjaśnienia nt. faz snu, utrwalenia śladów pamięciowych w czasie snu, odnowy mózgu po drzemce lub śnie głębokim, pozyskali uczniowie klas V, VI i VII w dniu 4 kwietnia – w czasie prelekcji, której twórcą był zaproszony gość z Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Biologii.  Pan Marcin Kowalski współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, przygotowując ciekawe pogadanki w trakcie, których uczniowie mogą pozyskiwać specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Tematyka związana ze snem miała zamierzony cel.  Uczestnicy innowacji pedagogicznej „Mózg – komputerowe centrum zarządzania”, postanowili napisać referaty i opracować postery na III Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, gdzie jedna z grup szuka odpowiedzi  – Co się dzieje w naszych mózgach podczas snu?.Z niecierpliwością czekamy na kolejne seminarium, tym razem na wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Temat – Jak pracuje mózg osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?, który pragną rozwiązać nasi młodzi naukowcy w swoich pracach, będzie wyjaśniony w sposób szczegółowy przez specjalistów już 25 kwietnia.

Zgłębianie wiedzy i szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania, to jeden z głównych, a zarazem  zamierzonych celów uczestników innowacji i ich twórców.

M. Fandrejewska
B. Koszowska

Galeria zdjęć – kliknij