PODSUMOWANIE SEMESTRU

Nadszedł czas zakończenia pierwszego semestru. Wychowankowie Sobieskiego dzielnie zdobywali w tym czasie wiedzę, umiejętności i rozwijali swoje pasje. Wśród uczniów, którzy na koniec semestru uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe, wymienić można następujące osoby: zobacz zestawienie – kliknij