Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
                                                                      Paulo Coelho 

25 maja br. rozpoczęła się seria egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Z pytaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego nasi uczniowie zmagali się przez 3 kolejne dni – począwszy od wtorku, a skończywszy w czwartek. W bieżącym roku egzaminy obywały się stacjonarnie, jednakże przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Pozytywne nastawienie i chęć uzyskania dobrych wyników z poszczególnych testów – to atrybuty, które towarzyszyły każdego dnia uczniom  ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Gniewie. Taka postawa  zasługują na pochwałę!  

Dziękujemy także członkom Komisji Egzaminacyjnych oraz kierujemy słowa uznania do wszystkich osób czuwających nad przebiegiem egzaminu.  Profesjonalizm przyczynił się do sprawnego przeprowadzenia, zgodnego z procedurami, jakże ważnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych. 

 M. Fandrejewska