Dni Matematyki w Naszej Szkole

Uczniowie naszej szkoły uwielbiają korzystać z umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Marzec jest jest dla nich szczególnie wyjątkowy. W tym właśnie miesiącu obchodzimy Dni Matematyki. W tym roku w różnego rodzaju zajęcia zaangażowali się wszyscy uczniowie. Wykonywali prace mające na celu pogłębianie i utrwalanie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki.

Klasy pierwsze i drugie „bawiły się” matematyką na lekcjach języka angielskiego. Utrwalały nazwy liczb w zabawach i piosenkach. Klasy trzecie doskonaliły znajomość tabliczki mnożenia poprzez gry i zabawy dydaktyczne. Klasy czwarte pogłębiały tajniki geometrii. Przygotowywały kolorowe lapbooki utrwalające poznane treści. Klasy piąte zajmowały się reklamą czworokątów. Wykonały kolorowe plakaty zawierające ich podstawowe własności. Szóstoklasiści przygotowywali reklamy, gdzie posługiwali się obliczeniami procentowymi. Klasy siódme i ósme doskonaliły sztukę origami. Oto fotorelacja z prowadzonych zajęć.

Fotorelacja – kliknij
Prace uczniów – kliknij

Nauczyciele Matematyki