Z dala od wirtualnego świata, bliżej siebie

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie  kolejny raz podjęli wyzwanie uczestnictwa  Powiatowym Festiwalu Zdrowia. W roku szkolnym 2022/23 była to już piąta edycja zmagań, której towarzyszyło hasło „Z dala od wirtualnego świata, bliżej siebie”. Organizatorami przedsięwzięcia prozdrowotnego było Starostwo Powiatowe w Tczewie wraz ze  Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną funkcjonującą na terenie miasta.

 14 grudnia nasi uczniowie zostali zaproszeni do Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie na podsumowanie podjętych działań.  Wraz ze swoimi kolegami i koleżankami z innych szkół z powiatu tczewskiego, mogli podzielić  się propozycjami promowania i rozpowszechniania zdrowego stylu życia wolnego od urządzeń elektronicznych i Internetu. Zostali uhonorowani nagrodami zarówno przez organizatorów festiwalu oraz Urząd Gminy i Miasta w Gniewie. Dodatkowymi atrakcjami towarzyszącym uczestnikom była możliwość uczestnictwa w warsztatach kaligraficznych w budynku Collegium Marianum w Pelplinie, zwiedzanie Bazyliki Katedralnej i Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.

Grupę SP1, która podjęła się wielorakich działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej zawartych w regulaminie V Powiatowego Festiwalu Zdrowia reprezentowali uczniowie klasy VIIId: Antonina Brzezińska, Emilia Chełstowska, Kacper Cieszyński, Roksana Frost, Julia Kocknecht, Adrianna Piwowarczyk. GRATULACJE!!!

M. Fandrejewska