Wyjazd do Szpęgawska

W piątek uczniowie SU odwiedzili cmentarz wojenny w Lesie Szpęgawskim.
W czasie drugiej wojny światowej na tym obszarze leśnym hitlerowcy dokonali egzekucji ponad 7 tys. Polaków – mieszkańców Kociewia. W lesie tym zginęła polska inteligencja, działacze polityczni i społeczni, nauczycielstwo, chłopi, kupcy, księża i robotnicy. Niemcy rozstrzelali tu też wielu Żydów. Dziś na terenie cmentarza znajdują się 32 groby masowe oraz ołtarz. Stoi tam też monument przedstawiający 150 betonowych słupów przypominających drzewa oraz ścięte pnie. Na tych drugich, niczym kręgi słojów, wyryte zostały nazwiska ofiar. Przesłanie pomnika opiera się na symbolice drzewa i lasu, jako figuratywnego przedstawienia życia i pokojowego współistnienia, które zostało ścięte. Jeden słup pozostał niezapisany. Jest on symbolem ofiar, których mimo upływu lat nie udało się zidentyfikować.