Ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo,

W czwartek 17 marca 2021 r. Minister Zdrowia ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki,  podjął decyzję, że od 22 marca  do 9 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju we wszystkich klasach szkół podstawowych nauka będzie realizowana wyłącznie zdalnie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie w związku z w/w wytycznymi  pragnie poinformować o zmianach w funkcjonowania placówki.

  • Klasy I – III – zajęcia zdalne zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym
  • Klasy IV – VIII – zajęcia bez zmian ( zdalne )
  • Zawiesza się konsultacje dla uczniów klas VIII

O wszelkich zmianach i wytycznych – dotyczących nauki będę Państwo informował na bieżąco.

Dyrektor szkoły                                                                                                        Mirosław Narloch