V edycja konkursu „List do Taty”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV i V.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy na temat:

Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”

W wypracowaniu (forma listu do ojca) należy opisać swoją relację z tatą, ojczymem, ojcem zastępczym oraz to, co on znaczy. Trzeba podzielić się swoimi prawdziwymi uczuciami, posłużyć się przykładami. Mają one ilustrować chwile radości, smutku lub inne szczególne momenty związane z postacią taty. Można także dodać swoje refleksje – oczekiwania co do relacji ze swoim ojcem.

Kryteria oceny:

 • samodzielność pracy,
 • prostota i autentyczność oraz szczerość myśli, nawet jeśli dotyczą one spraw trudnych,
 • umiejętność pokazania roli ojca ( ojca zastępczego, ojczyma) w życiu dziecka – uczestnika (zastosowanie przykładów, opis historii charakteryzujących postawę ojca).

Wymagania:

 • Objętość pracy: do ok. 300 słów. Praca musi zostać napisana na formularzu konkursowym, odręcznie, w sposób czytelny. (Uczniowie otrzymują formularze od nauczyciela języka polskiego.)
 • Na formularzu konkursowym musi być wypełniona zgoda rodziców / opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Praca powinna być podpisana pseudonimem.
 • Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone, anonimowe i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w celu promocji statutowej działalności Fundacji Cyryla i Metodego.
 • Uczniowie przekazują prace do nauczyciela języka polskiego do 15 czerwca.

Nagrody:

 • nagrody w etapie okręgowym ustalają, fundują i wręczają senatorowie – organizatorzy konkursu,
 • nagrodą dodatkową za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata i jego opiekuna do Senatu RP na zaproszenie i koszt senatora – organizatora konkursu na uroczystą galę rozstrzygnięcia konkursu połączoną z dodatkowymi atrakcjami (min. wizytą w Centrum Nauki Kopernik),
 • w finale konkursu przyznane będą trzy nagrody główne oraz wyróżnienia,
 • nagrody będą miały charakter rzeczowy,
 • nagrodą dodatkową może być publikacja nagrodzonych prac.