UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się według następującego harmonogramu:
7:40 – zbiórka uczniów przed szkołą
7:45 – wyjście uczniów z nauczycielami do kościoła
8:00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
9:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym
Informacja o dowozach i odwozach umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły.
Świetlica będzie czynna od godziny 7:00 do 11:00.