Tydzień profilaktyki w szkole

We wrześniu w naszej szkolny odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki. Uczniowie nie tylko zostali zapoznani z regulaminami i zasadami obowiązującymi w szkole, ale również uczestniczyli w zajęciach mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa oraz zapoznania ich z zagrożeniami życia codziennego, nauka postaw pro-abstynenckich oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach z policjantem w ramach zajęć „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie klas I-III mogli wysłuchać bajek i opowiadać profilaktycznych „Karawana opowieści”. Najstarsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Debata”.

B. Gacek-Pek