Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie uczestniczyli w kampanii  informatyczno-edukacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”, której organizatorem było Ministerstwo Edukacji i Nauki.  W przedziale czasowym od 12 do 18 września pod kierunkiem nauczycieli i pielęgniarki szkolnej, wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia. Do edukacji wykorzystany został  pakiet materiałów przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i organizację pozarządowe.

Zdobyta wiedza jeszcze bardziej zaakcentowała fakt mówiący, że zdrowie dla człowieka jest wartością nadrzędną, czynnikiem, którego spełnienie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i szczęścia w życiu. Przekazanie dodatkowych  informacji  o zdrowiu  – to bardzo ważny cel edukacyjny oraz pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw.

M. Fandrejewska
J. Bieniek