Twoja krew, moje życie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”. Projekt realizowany jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” i finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami w/w kampanii są: Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Nauczyciele „Jedynki” w oparciu o otrzymane materiały edukowali 407 uczniów, wskazując, że krew to bezcenne dobro, które każdy z nas nosi w sobie. Dobro, które może pomagać innym. Żyjemy przecież nie tylko dla siebie! Pomaganie jest wpisane w nasz krwioobieg!

Krwiodawstwo w odpowiednim wieku oznacza dawanie czegoś od siebie.  Sądzimy, że nasi uczniowie w przyszłości będą promować taką  postawę, za którą stoją wyższe wartości i przyłączą  się do grona Honorowych Dawców Krwi oraz zachęcą do tego innych.

Galeria zdjęć – kliknij

M. Fandrejewska