„TRZYDZIESTKA NA TRZYDZIESTOLECIE KONWENCJI PRAW DZIECKA”

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”
                                                                                                  / J. Korczak /

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie od maja uczestniczyli w realizacji innowacji pedagogicznej „TRZYDZIESTKA NA TRZYDZIESTOLECIE KONWENCJI PRAW DZIECKA”. Projekt był związany z obchodami 30 rocznicy ustanowienia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie trzech klas: VIa, VIIa oraz VIIIa  przez ponad pół roku, wspólnie ze swoimi wychowawcami podejmowali szereg działań związanych z tą tematyką: analizowali tekst Konwencji, prowadzili dyskusje oraz wykonywali prace plastyczne dotyczące praw dziecka . Szczególnie dużo emocji wzbudzały w uczniach zagadnienia związane z tym czy i w jakim stopniu dorośli przestrzegają ich praw. Projekt realizowano  we współpracy  z 29 szkołami w całej Polsce (stąd nazwa projektu). Wymienialiśmy się doświadczeniami i pracami plastycznymi. Projekt innowacji pedagogicznej zwieńczyła debata oxfordzka zatytułowana: DLACZEGO DOROŚLI NIE PRZESTRZEGAJĄ PRAW DZIECKA? którą pokierowała Pani Joanna Balbusa. Debatę poprowadziła i jednocześnie przygotowała prezentację na jej rozpoczęcie –  uczennica klasy VIIIa,  Zofia Kopp Ostrowska. Uczniowie klas siódmych i ósmych,  podzieleni na dwa zespoły, próbowali  przekonać siebie i publiczność do swoich racji, a mianowicie czy dorośli stosują się do zapisów ujętych w Konwencji Praw Dziecka, czy też może ich nie respektują. Sondaż na podstawie głosów publiczności uwieńczył debatę oxfordzką przeprowadzoną 9 grudnia 2019 roku

Galeria zdjęć – kliknij

Projekt realizowały:
Mirosława Fandrejewska
Hanna Pietrusińska 
Beata Koszowska 
Debatę przygotowała – Joanna Balbusa