Szkolne Dni Profilaktyki

W październiku obchodziliśmy Szkolne Dni Profilaktyki. Wszelkie działania ukierunkowane były na profilaktykę uzależnień i zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Uczniowie klas I-IV uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym „ W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie” prezentowanym przez Teatr „Maska” z Krakowa.
Uczniowie klas VII mieli okazję uczestniczyć w warsztatach „Debata” – prowadzonych przez pracownika Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Program „Debata” jest przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.
Uczniowie klas VIII uczestniczyli w warsztatach „Trening asertywności” prowadzonych przez terapeutę Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Jedna z możliwych definicji asertywności, to umiejętność postępowania w zgodzie z samym sobą, nie pozwalając przy tym innym na naruszanie granic własnych i innych osób. W postawie uległej , stawiamy prawa innych ponad własne. W agresywnej naruszamy granice innych dla własnych celów. Przyznanie sobie i innym prawa do asertywności, pozwala chronić nadrzędne prawo swoje i innych do bycia sobą.
Mam nadzieję, że nasi uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności , która przydadzą im się w dalszym życiu.

B. Gacek-Pek

Galeria zdjęć – kliknij