Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 5 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to coroczna edukacyjna akcja propagująca sprawne obliczenia rachunkowe.

W tym roku szkolnym, zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i higieny, uczniowie próbowali swoich sił w znajomości tabliczki mnożenia, kierowani wyjątkowo przez swoich nauczycieli matematyki. Gratulujemy osobom, które zdały egzaminy bezbłędnie i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku!!

Beata Koszowska
Marta Bałdowska