Sukces ucznia z GNIEWSKIEJ JEDYNKI w województwie!!!

Zmagania w konkursie III stopnia – wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” zakończyły się sukcesem ósmoklasisty ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.  Cyprian Benyśkiewicz znalazł się na liście 20 najlepszych uczniów w województwie pomorskim – z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Ponadto w bieżącym roku szkolnym 2022/2023  w zmaganiach II stopnia – powiatowych  uzyskał także tytuł  finalisty w powiecie tczewskim zarówno z chemii oraz biologii.

 Gratuluję ogromnej wiedzy i umiejętności zastosowania jej z różnych dziedzin na trzech poziomach konkursowych:  szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

M. Fandrejewska