Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

WAŻNE  INFORMACJE

01.09.2020 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  • 9.00 – klasy I – IV ( boisko sportowe )
  • 10.00 – klasy V – VIII ( boisko szkolne )
  • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie z wychowawcą/opiekunem w salach lekcyjnych

Klasa Wychowawca/Opiekun Sala
Ia Hejnowska Katarzyna 6
Ib Bałdyga Justyna 1
IIa Bobek Maja 7
IIb wz. p. Kłos Ewy – p. Dziki Maria 2
IIIa Kaczmarek Joanna 5
IIIb Mykowska Natalia 4
IVa Firyn Katarzyna 3
IVb Brzeskowska Joanna 10
Va Narloch Dorota 25
Vb Balbusa Joanna 2
VIa Szymański Sebastian 7
VIb Dłużewska Anna 5
VIc Bałdowska Marta 3
VId Lewicka Honorata 4
VIIa Koszowska Beata 19
VIIb Cieszyńska Kazimiera 16
VIIc Mosek-Mosińska Ewelina 17
VIId Piekarska Joanna 10
VIIIa Pietrusińska Hanna 15
VIIIb Jeleniewska Małgorzata 8
VIIIc Cieszyński Aleksander 9
  • Zgodnie z wytycznymi reżimu sanitarnego – uczniowie, którzy przyjdą na rozpoczęcie nowego roku szkolnego muszą być zdrowi (bez oznak podwyższonej temperatury, kaszlu i kataru) oraz powinni posiadać maseczki
  • 17.00 – msza św. ( opiekę sprawują Rodzice)
  • Harmonogram dowozów i odwozów zostanie podany w oddzielnym komunikacie

02 – 04.09.2020 r. –  Uczniom poszczególnych klas będą wydawane podręczniki.

O szczegółach Rodzice zostaną poinformowani  przez Wychowawców ( dziennik Librus)