Remonty i szkoła w chmurze.

Po dwóch miesiącach roku szkolnego kilka słów na temat postępu prac remontowych.

  • Stworzyliśmy w szkole pomieszczenie na serwerownię, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt sieciowy i sukcesywnie będą podłączane kolejne sale lekcyjne. Serwerownia pozwoli nam w 2019 roku zmienić salę komputerową w pracownię terminalową.
  • Stworzono serwer kopii zapasowych baz danych, co pozwoliło na zabezpieczenie programów księgowo-kadrowych oraz przyspieszyło wymianę plików.
  • Rozprowadziliśmy nową sieć internetową na I piętrze budynku.
  • Zainstalowany został serwer plików NAS ( Chmura plików). Serwer umożliwia dostęp do zasobów w sieci LAN oraz przez internet. Każdy nauczyciel będzie posiadał swoje pliki, które może wykorzystywać na lekcji, a przygotowywać je w domu. Poza tym nastąpi elektroniczny obieg dokumentów oraz wspólna praca nad dokumentacją szkoły online.
  • Do końca roku 2018 zaplanowano wymianę dziesięciu drzwi – cały dolny korytarz
  • Rozpoczęto kapitalny remont klasy nr 10. W klasie zostanie stworzona pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna.
  • Zakupiono nowoczesny estradowy sprzęt nagłaśniający o dużej mocy wraz z konsolą sterującą. Po raz pierwszy sprzęt zostanie użyty na akademii z okazji 11 listopada.
  • Planujemy do końca 2018 roku rozpocząć szereg innych prac remontowych w ramach programu ” Zaadoptuj klasę na króla”. W tym miejscu dziękujemy wszystkim za zainteresowanie programem. Przed nami „Wielki Remont Jedynki

Wszystkie te prace są możliwe dzięki pracownikom naszej szkoły. Przede wszystkim panom konserwatorom, ale także pracownikom administracji i obsługi szkoły, nauczycielom i dyrekcji. Wszyscy pracujemy na sukces szkoły.

Dobry początek dla SZKOŁY Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Zachęcamy wszystkich chętnych do wspólnych działań na rzecz prac remontowych.