Rekrutacja

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie w roku szkolnym 2018/2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w … Czytaj dalej

0 komentarzy