Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie  zakończył się pierwszy etap rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej. Dnia 2 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w sekretariacie szkoły wywieszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej placówki … Czytaj dalej

0 komentarzy

Rekrutacja do szkoły

O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.  Jana III Sobieskiego w Gniewie w roku szkolnym 2019/2020 ————————————————————————– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego … Czytaj dalej

0 komentarzy