Razem na Święta – wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Grudzień to wyjątkowy okres dzielenia się dobrocią i miłością. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie włączyła się w akcję „Razem na Święta”, ogłoszoną przez MEN. Nasi Uczniowie odwiedzili w tym niezwykłym czasie Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. Obdarowali Mieszkańców pierniczkami udekorowanymi w czasie warsztatów dofinansowanych ze środków Gminy Gniew, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, w ramach projektu „Gwiazdka dla Małego i Dużego”.

Szczególną niespodziankę sprawiły Mieszkańcom kartki z życzeniami napisane przez naszych najmłodszych Uczniów oraz zaadresowane imiennie dla Każdego Pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej.

M. Fandrejewska, B. Gacek-Pek, K. Zabrocka,