Profilaktyka uzależnień

W ramach listopadowych spotkań, Rodzice uczniów klas VII i VIII mieli możliwość wysłuchania prelekcji przygotowanej przez Zygmunta Medowskiego.
Zygmunt Medowski jest praktykiem specjalizującym się w pomaganiu dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania, prowadzi również terapię uzależnień dzieci i młodzieży w Ośrodku „Mrowisko” w Sopocie.
Prowadzący wskazywał na ogromną rolę Rodziców w wychowaniu dzieci, dostrzeganie problemów wieku dojrzewania i reagowanie na nie. Zdaniem prowadzącego, rodzic, który będzie uważny i czujny, który będzie poświęcał nastolatkowi czas, zawsze zauważy, że coś złego dzieje się z jego dzieckiem. W czasie spotkania, Rodzice otrzymali również ulotki informujące o miejscach wsparcia i pomocy w przypadku niepokojących zachowań.

Barbara Gacek – Pek