Profilaktyka czerniaka

Znamię! Znam je? To kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do uczniów, w ramach której przeprowadzono zajęcia w klasach siódmych i ósmych.

Celem kampanii jest budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

B. Gacek-Pek