Próbny egzamin w Gniewskiej Jedynce

Ważnym wydarzeniem w dniach 2 – 4 lutego 2022 roku dla uczniów klas ósmych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie –  był próbny egzamin. Obejmował on wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych, tj. języka  polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego – czyli języka angielskiego, który wybrali nasi uczniowie. Podobnie jak w latach poprzednich i zgodnie z obowiązującą procedurą, został przeprowadzany w formie pisemnej z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.

83 ósmoklasistów z klas: VIIIa, VIIIb, VIIIc i VIIId w środowy, czwartkowy oraz piątkowy poranek o godzinie 9.00 przystąpiło do samodzielnego zmagania się z różnymi arkuszami egzaminacyjnymi. W zależności od zastosowania odpowiednich przepisów i zaleceń, pisali w różnym przedziale czasowym.

Zapewne próbny egzamin  pozwoli uczniom na uzyskanie informacji zwrotnej – jak jest, co można a co trzeba jeszcze zrobić do zmagań kończących edukację w szkole podstawowej. Nastąpi to już niebawem –  w dniach: 24 – 26 maja 2022 r.

M. Fandrejewska