Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach od 22 do 24 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie uczniowie klas ósmych mieli okazję napisać swój pierwszy egzamin. Co prawda miał on charakter egzaminu próbnego, jednakże pozwoli na wygenerowanie wyników i dostęp do szczegółowych raportów na temat osiągnięć każdego ucznia. Dziękujemy Radzie Rodziców, która umożliwiła zakup z Wydawnictwa GWO w ramach programu Lepsza Szkoła  gotowych materiałów. Dzięki temu wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w testy z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt zachowania na egzaminie próbnym zarówno procedur, które będą miały zastosowanie i będą obowiązywały na egzaminie zewnętrznym w maju oraz  obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią.

M. Fandrejewska