Próbny egzamin ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie znalazła się w grupie 88% szkół w Polsce, które  w dniach 17 – 19 marca 2021 roku zgłosiły chęć przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Za przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych odpowiadała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ósmoklasiści z naszej placówki już po raz drugi mieli okazję zdiagnozować swoją wiedzę i umiejętności.  Środa była dniem na napisanie zagadnień z języka polskiego, w czwartek zmierzyli się z matematyką, natomiast w piątek o godzinie 9.00 – odsłuchali i uzupełnili arkusze z języka obcego – języka angielskiego.

Trzy dni trwania egzaminu, przeprowadzane zostały stacjonarnie – w szkole, w pełnym reżimie sanitarnym.

Z pewnością kolejna próba pomoże uczniom jeszcze bardziej przygotować się do egzaminu kończącego edukację po szkole podstawowej, który w bieżącym roku szkolnym został  zaplanowany na dzień:  25 – 27 maja 2021 r.

M. Fandrejewska