Próbny egzamin ósmoklasisty

Tutaj będziesz mógł pobierać materiały do próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Język Polski (30.03.2020 r.) Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

Arkusz egzaminacyjny

Karta odpowiedzi

Zeszyt rozwiązań

Język polski.( 30.03.2020 r.) Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Arkusz egzaminacyjny

Zeszyt rozwiązań

Matematyka – 31.03.2020 r. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

Arkusz egzaminacyjny

Karta odpowiedzi

Karta rozwiązań zadań

Zeszyt rozwiązań

Matematyka – 31.03.2020 r. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Arkusz egzaminacyjny

Zeszyt rozwiązań

Język angielski – 1.04.2020 r. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

Arkusz egzaminacyjny

Nagrania

Karta odpowiedzi

Zeszyt rozwiązań

Język angielski – 1.04.2020 r. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Arkusz egzaminacyjny

Nagrania

Zeszyt rozwiązań