Próbna ewakuacja

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie w dniu 8 listopada 2022 roku o godzinie 9.15 pojawiły się krótkie dzwonki w kilkusekundowych odstępach czasowych, co oznaczało jedno – zagrożenie dla osób zgromadzonych w budynku i natychmiastową ewakuację wszystkich uczniów oraz personelu szkoły. Z uwagi obowiązującej procedury, ewakuację w szkole zarządził dyrektor szkoły – Mirosław Narloch. Ponadto  zawiadomił odpowiednie służby. Na boisku pojawiła się Straż Pożarna, która sprawnie koordynowała dalej całą akcją.

Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa.

M. Fandrejewska