Pracownia biologiczno – chemiczna na miarę XXI wieku

Dlaczego oddycham? Skąd Słońce się wzięło?
Co ukryte jest w śniegu? Jak się me życie zaczęło?
Czemu krew z rany mi leci, a później przestanie?
I dlaczego deszcz nie pada na moje zawołanie?

Te i inne pytania na okrągło zadawałam,
Kiedy jeszcze tajników chemii i biologii nie znałam.
W mej dziecinnej główce, wiele zagadek się mnożyło,
I do ciekawości świata się przyczyniło.

Chemia i biologia – trudne zagadnienia,
Pierwiastki w układzie okresowym zmuszają do myślenia.
Ciekawe eksperymenty i doświadczeń od groma,
Nauka o człowieku z jego funkcjami wieloma.

Pani Maria Skłodowska-Curie Noblistką została,
Ponieważ tak jak ja chemię pokochała.
Uczyłam się również o Mendelejewie,
Może „tablica pierwiastków” przyśniła mu się, gdy leżał przy drzewie.

Mam mnóstwo książek, pomysłów i chęci,
I przede wszystkim wiele w pamięci.
Nauki ścisłe pogłębiam w naszej  szkole,
Gdzie szkolna pracownia stoi otworem.
I nowym sprzętem zachęca do pracy,
By kolejny Noblista miał odkrycie „na tacy”

/ Zofia Kopp Ostrowska/

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie doczekali się wyremontowanej – nowej pracowni, w której mogą zgłębiać tajniki biologii i chemii. Środki dydaktyczne będące na wyposażeniu sali numer 10 przyczynią się na realizację treści zgodnych z podstawą programową. Różnorodność pomocy pozwali na różne formy kreatywności, tj. myślenia prowadzącego do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Doskonale wiemy, że twórcze myślenie ucznia pociąga za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń.

Uczeń XXI wieku – to uczeń zdobywający wiedzę z zastosowaniem innowacyjnych metod pracy, które mają być sposobem na „szlifowanie” jego kompetencji. Kreatywność oraz krytyczne myślenie, tzw. żaków  ze „Szkoły Króla” – Jana III Sobieskiego w Gniewie z pewnością  zaowocuje w przyszłości.

M. Fandrejewska